Follow by Email

söndag 17 oktober 2010

Valutvärdering

Att Demoskops VD som skrev artikeln i dagens DN, missat att de finns en grön ideologi är pinsamt. I listan på ideologier som de gav folk att välja på fanns ö h t inte "grönt" med...

Men: det sägs också att MP-sympatisörerna är spridda över hela hö-vä-skalan. Både löftesrikt och remarkabelt efter inlåsningen i vänsterblocket.

Viktigaste slutsatsen är emellertid att:
"I det rödgröna samarbetet har summan av delarna blivit mindre än de ingående partiernas egen attraktivitet".

När t o m Demoskop ser att sossekramandet var ett misstag för MP, där de nåbara 10 % rök, ställer man sig osökt frågan;
-Kommer detta nu att framgå av den kommande valutvärdering?
- Kommer varningarna från t ex Per Gahrtons parti-startar-bok "Det behövs ett framtidsparti!" från 1980 om att inte välja block- och maktpolitik framför sakpolitik, att lyftas fram?

Första när gröna på allvar tar på sig uppgiften att kommunicera ut vad samlade gröna grundvärderingar och nödvändiga gröna globala slutsatser är, och vilken dagspolitik de leder till - kommer folk att inse att det inte bara finns en grön ideologi, att den är växande - utan också att den är omfattad av många fler än de som till sist ändå röstade på det blekrosa Miljöpartiet i valet 2010.
Även tröga opinionsinstitut och konventionella statvetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar