Follow by Email

tisdag 27 juli 2010

Mina svar om Afghanistan!


http://www.sak.se/liquidsite/content/20536/Om_Afghanistan_Lotta_Hedstr--m.pdf.
(PM inför seminariet i Visby)

Internationell intervention bör fortsättningsvis ske efter följande linjer:

1: Kvotera in kvinnor på alla nivåer i alla sammanhang och i alla frågor
2: Stävja all produktion av vallmo för opium- och heroinproduktion och spåra och avslöja all korruption i dess spår
- även internationellt.
3: Lös Kashmirkonflikten samt avväpna Indien och Pakistan på deras respektive kärnvapen
4: Använd den konfliktforskning som finns för att möta de genuina konflikterna mellan afghanska etniska grupper
5: Använd internationell militär expertis att bygga upp ANA och afghansk polis, men avbryt alla NATO-operationer och
patrullering inom ett år.
6: Erkänn det amerikanska succesiva övertagandet av ISAF via NATO och därmed deras misslyckanden : den uteblivna terroristbekämpningen, det humanitära lidandet och alla civila förluster, talibans återkomst och vapnens fortsatta destruktiva makt, krigsherrarnas fortsatta makt, folkstyrets monumentala svårigheter att få genuina inhemska former att verka legitimt över hela landet.
Slutligen: Måtte Wikileaks fortsätta bistå omvärlden med fakta runt den dolda agendan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar