Follow by Email

lördag 5 juni 2010

Världsmiljödagen!

(Detta säger jag på Stortorget i Lund:)

Detta är den 38e världsmiljödagen sedan starten i samband med den första stora världsmiljökonferensen i Stockholm 1972.
Jag var 17 år och låg på en solig filt som sjukvårdare åt hippisarna från Hog Farm, som tältade på Skarpnäcksfältet.
Vi upplevde hur begreppet ”miljöarbete” föddes.

I år är det dessutom Biologiska Mångfaldsåret.
2000 av våra växter, djur och svampar riskerar att försvinna från Sverige om inget görs.
4127 arter är rödlistade, varav 224 växter, djur, bakterier svampar etc redan är försvunna…

Men vi kan återskapa deras miljöer, ge flytthjälp för nya etableringar, hjälpa dem på traven på plats genom att vårda markerna och såklart hindra de miljöstörningar som ofta orsakat uttunningen av bestånden.
Vidare kan vi aktivt skapa spridningsvägar, med gröna korridorer och passager under motorvägar samt sprida information.
Små saker – men med enorm betydelse för allt, allt liv på planeten.

De 60 000 arterna i Sverige är nämligen inte bara våra kompisar. De är vårt liv. De är vi.
Djuren bor inte heller i naturen – de ÄR naturen.
Vi människor skall inte heller bara besöka naturen "nånstans därute" ibland
- vi skall äntligen inse att vi också ÄR den!

Ibland talar men om en ”plan B” när ens huvudinriktning ”A” , kanske hotar att inte funka.
Finns det också en planet B?
Plan A; det offentliga, fossila, högenergisamhället funkar inte längre och vi alla som bor på här har bara en planet och en plan.
En mänsklighet och en Natur.
Planen - det är att överleva, leva gott och leva i fred.
Leva tillsammans alla arter, alla livsformer.

Även med 38 år av världsmiljödagsfirande har alltför många varit utan varken miljöplan A, B eller Ö. Antingen pga fattigdom eller pga av att man haft kortsiktiga vinster och korkade egenintressen att försvara. Därför ser det ut som det gör.

Men nu är det till sist nog ändå upp till bevis för oss alla. Nu verkar insikten om ett folk, en mänsklighet och en planet vara omfattad av mer än en kritisk massa.
Nu fattas bara den konkreta resoluta globala handlingen och det är verkligen inte svårt att finna teman för världsmiljödagen.

Förutom den grund som biologisk mångfald utgör, tänkte jag göra fem korta nedslag på K för att visa på både desperationen men också engagemanget och HOPPET, som båda växer parallellt.

Mina K:n är; 1 KLIMAT, 2 KVINNOR, 3 KLEGG, 4 KRIG och 5 KÄRNKRAFT

1. KLIMAT
Att klimatförhandlingarna på elitnivå för ett halvår sedan gick i stå var inte att förvånas över.
Jag fick en inifrån-rapport från en förhandlare om det låga funktionssätt, den mentala grottnivå som förhandlingsarbetet därinne på Bellacentrer opererade efter.
Det var modell; ”jag vinner bara om du förlorar”.

Så utomordentligt torftigt ! En sådan monumental brist på insikt!

Rika Kanada , som exempel, hade en jättedelegation om ca 200 personer för att sköta sina förhandlingar med. De suger girigt upp oljesand (av alla tänkbara låghaltiga och usla energislag) – och körde glatt över lilla Kiribati med sina åtta personers-delegation. En förtvivlad liten Ö nation, som snart är överspolad.

Och var var kvinnorna under förhandlingarna?
Jo de och ursprungsbefolkningarna, civilsamhällets representanter, kulturen och de fria tankarna flödade desto mer utanför elitens sterila ”alla blir förlorare”- spel.
Den triumf för folkligt kreativitet och hängivet engagemang som hela världens icke-elit visade under, före och efter Köpenhamns COP 15 , var helt enkelt enastående!
Vilken mobilisering, vilka kunskaper!
Varför sitter inte de, dvs VI vid makten och vid förhandlingsborden?

Kan det vara så att oförstörda och genuint miljöintresserade människor gör andra saker än odlar sin karriär och sina maktambitioner?
De kanske lever och har kul med sina andra medlevare?
Tar sig tid en stund på lördag förmiddag att lyssna om världsmiljödagen eller själva ordnar en naturvandring?

Det är till OSS och sådana som oss som klimathoppet står.
Det är vi, som kanske alldeles utan ”globala, bindande, rättvisa och långsiktiga” klimatöverenskommelser med FN-stämpel och Kyotostatus vänder klimatskutan på rätt köl?
Genom en ansvarsfull vardaglig livsstil, med allt mer genomtänkta konsumtionsmönster, med minskande shoppande och ökande cyklande.
Jag tror så.

Här i Skåne får vi nu gott stöd av KLIMATSAMVERKAN Skåne. En arena där faktiskt våra offentliga organ; de 33 kommunerna, Länsstyrelsen och Region Skåne tillsammans formerat en front för att leda och inspirera hela vår landsända. Till exempel för att bli ledande region inom biogas, det femfaldiga klimatvinnarbränslet.

Men skulle inte de lyckas så låt oss också inspireras av den snabbt växande Transition Town -rörelsen. Den spirar även här under namnet Omställning Sverige. Lund har en egen grupp, liksom vi på Österlen.
Vi ställer om till lågenergiliv, med fossilfritt, människovänligt, livsbejakande lokalsamhällsbyggande tillsammans, frivilligt och UNDERIFRÅN!

2. KVINNOR,

Gender CC , nätverket för gender och klimat, krävde tydliga skrivningar om relevant kvinnligt deltagande i klimatarbete och i COP15 förhandlingarna- men förgäves.

70% av jordens fattigaste är nämligen kvinnor och de är de som får ta största smällen av förstört klimat och försämrade sk ekosystemtjänster.
De lever närmast naturen och är de som hämtar vattnet, kokar maten odlar jorden och sköter barnen och allas dagliga överlevnad.
Vid naturkatastrofer har världens kvinnor 14 gånger större sannolikhet att dö än män.
De kan inte simma lika bra, de kan inte läsa skyltar och instruktioner, de är inlåsta hemma, saknar fortskaffningsmedel etc etc.

Men de släpper ju också ut minst skit, koldioxid och annat elände.
Förstör minst och får lida mest, med andra ord.
Men någon rätt att förhandla eller bli aktivt involverade har de mestadels inte…

Kvinnorna och de fattigaste bär också ofrivilligt på framtiden lösningar!
De odlar småskaligt och med få insatsvaror, dvs minimalt med konstgödsel och gift.
Åker mest kollektivtrafik över hela världen, slösar minst på energi och andras pengar
Äter mindre kött, flyger mycket mindre, åker mycket minde bil, om än alls, källsorterar mer och tuggar fr a inte sig andras pengar i bank- finans- och kaptialsektorn, i tillnärmelsevis den utsträckning som mäktiga, vita, rika män från globala Nord gör.
Oerhört många kvinnor har helt enkelt aldrig fått tillgång till fossilekonomis alla så kalalde bekvämligheter och rikedomar.

Och snart drar det ihop sig till nya FN-förhandlingar i Cancun i Mexico.
Mitt hopp är lika kluvet nu som i Köpenhamn - elitens spel saknar fortfarande de nödvändiga incitamenten att kunna gå i lås, bl a därför att det inte sitter kvinnor med i en 50%ig utsträckning i delegationerna och för att fossilt gammalt manligt makttänk är den rådande mentaliteten.
Man tror t ex att CCS Carbon Captur and Storage, och kärnkraft kan lösa klimathotet….

3. KÄRNKRAFT

Hur kunde en så ’n usel idé som kärnkraft ens komma upp på planeringbordet en gång i tiden?
Den är verkligen plan Ö och skapar en planet av klass Ö.
Med så låg verkningsgrad och sådan ineffektivitet.
Med en så sällsynt totalt URFARLIG och dyr råvara, att den aldrig kommer att räcka till i någon nämnvärd utsträckning för den här planetens behov.
Med en sådan olösbar slutförvaring, som skall hållas inkapslad VAR DÅ i miljoner år?
Dyr i drift och byggnation har den också blivit! 30 öre dyrare per kWh än vindkraften enligt färska beräkningar.
Olkiluoto3 i Finland håller på att bli tre miljarder dyrare och är tre år försenat jämfört med kalkyl.
Summa 33 miljarder för 60 års drift - kan det hinna betala tillbaka sig under sin egen livstid?
Hade det inte varit enklare och billigare för finnarna att hugg sig litet ved och elda en brasa istället? Vad skall de med detta monstruösa missfoster till bygge?
Och vad skall svenskarna med nyomstartad kärnkraft till, när vi trodde att vi nästan fick stopp på den för trettio år sedan?

Vi har vattenkraft och vi har vind kraft som växer så det viner och vi har bioenergi en masse! Hela Norrland är ännu fullt av skog som kan kokas til inhemsk etanol och vi i Skåne har massor av grönmassa till biogas. Alla har vi den enorma generösa reaktorn SOLEN på tryggt men fullt användbart avstånd.
Och vi kan precis som vi lärde oss på 70 talet spara och effektivisera och minska totalförbrukningen.

Så kärnkraft är inte bara fullständigt förödande farlig för oss alla i denna terrorismens tidevarv, den är jättedyr, helt onödig och duktigt ineffektiv också.

- Så hur tänker egentligen de förtroendevalda i de blått som kommer att trycka på JA-knappen för att öppna för återstart av VÄRLDENS DUMMASTE IDÉ nu den 17 juli?
Tyvärr är de i ytterst knapp majoritet, och om jag får lov att vara litet partipolitisk en kort sekund, är det bara ett regeringsbyte efter valet i höst, som kan stoppa kärnkraftsidiotin för gott.

4. KLEGG

BP - Biological Predators är vad British Petroleum nyss blivit omdöpta till. Biologins slutdödare.
De som slutligen ser till att i sitt fossilvansinne göra den friska biotopen Havet till historia.

Moder Jord och Fader Neptun vrålar av smärta och sorg.
T o m Barack Obama säger att han är ”furious” och åker dit för tredje gången i rad.

Katastrofen är bara så outsäglig. Miljömassaker på ett helt hav. Vårt hav. Våra hav.

Pelikaner tvättas av frivilliga, men vad hjälper det när jorden hela kletiga innandöme väller upp med ett jättetryck rätt in i vår planets känsliga blodomlopp.

Men: Kanske visar sig detta oljeutspyende på Deepwater Horizon utanför Floridas kust i mexikanska gulfen inför den annalkande orkansäsongen - ska kunna bli den katastrof som blir vändpunkten för fossil storutvinning som världen väntat på?
Den miljöns Sharpvillemassaker som ändade apartheid?
De skott i Song My som fick omvärlden att slutgiltigt ta av stånd från Vietnamnkriget?
Är detta äntligen ”enough”?

Här i Skåne är BPs kompisar i Shell i full fart med at provborra för fossil gas.
Nätt opp lika korkat det.
Tro förresten all del inte att fossilgas har mindre CO2 utsläpp än kol och olja!
Färska undersökningar visar att de kommer upp i samma klass, om man tar med hela livscykeln.

Om Shell med lagen helt på sin sida, som de ju har, finner utvinningsbara mängder, kommer det fagra Österlens landskap att bli en mardröm med borrtorn med 200 m lucka i områden stora som Tomelilla kommun.

Ni andra går inte säkra heller – Shell har tillstånd at provborra i tjugo skånska kommuner från nordväst till sydost. Med Minerallagens och Miljöbalkens utformning är det sen bara att ånga på och borra vidare för fullskalig produktion, om de så önskar.


5. KRIG
- är en av de största miljöförstörande aktiviteterna som innevånarna på den här planeten uppfunnit.
Vapentillverkning stjäl råvaror och energi från livsuppehållande aktiviteter.
Ödeläggande av naturkapital, föroreningar av D.U. i mark och vatten, nedbruten infrastruktur och död död död.
Meningen med det hela är att sprida död och förintelse – HUR KUL ÄR EGENTLIGEN DET PÅ EN SKALA??
Och hur smart är det?

- Vem har de där grabbarna i det militärindustriella komplexet tänkt skall städa och bygga upp igen? Läka och orka börja om?
De företag och organisationer som nu bryter oljan och mobiliserar soldater, slår och låser in kvinnor eller vara flinar föraktfullt mot dem, de som bygger bilsamhällena och säljer vapen till varje liten U-landsdiktator – har de en planet B att sticka till när den här är tom och nerkletad, radioaktiv och förödd?
-Har de överhuvdtaget alls en plan?
Tänker de?
Känner de?

Samma mentalitet av avstängning mot djurs och medmänniskors lidande och sköra livstrådar i våldskulturer, har också präglat förhållningssättet mot miljön och naturen alltsedan industrialismens start.
Ett dominans-, makt- och kontrolltänkande där den starke har rätten.
Det utgör den starkaste mentala nedskräpningen just nu, som förgiftar allt och alla.

Vårt sätt att vara, känna och tänka är det största hotet och det som sedan generar all kärnkraft, allt fossilt klet, allt kvinnoförtryck, alla krig och vår gigantiska klimatkatastrof.

Men på samma sätt som Mexikanska gulfens ultimata oljekatastrof kanske får oss att vakna för gott och ta ställning mot den fossila mardrömmen, så kanske den obegripliga, sanslösa massakern i måndags mot hjälparbetarna på Ship to Gaza på öppet internationellt vatten, blir den ögonöppnare världen behöver för att få oss att inse hur trauman föder trauman.
För att inse hur våld föder våld och hur förekomsten av militärmakt och vapen i sig, gör människor kalla och avstängda från medkännande och humanitet och från naturligt vänligt umgänge med andra.

Alla förändringar börjar ju alltid i det inre och man kan bara börja med sig själv.

Mycket större anledning har vi därför att fira 5 juni idag denna vår hela världs stora växande miljödag, än nationalismens förlegade och självcentrerade tänkesätt med små trånga nationaldagar.

Vill ni ändå göra något lika meningsfullt imorgon den 6 juni, så ta en försommartur, gärna per cykel eller kollektivt, ut till Hedeberga i Tomelilla på Österlen, och sälla er till oss som protesterar mot Shells provborrningar i form av en friluftsgudstjänst.

Till dess reser vi idag de här kraven:

• KVINNORNA in i klimatförhandlingarna och i beslutsposition världen över!
Låt en kvinnlig lågenergi-livsstil bli allas livsstil: mindre kött, mindre bil, mer cykel mer lek, glädje och kultur

• Ingen Förbifart Stockholm för 26 miljarder! Sätt pengarna i kollektivtrafikutbyggnad och stöd till kommunalt lokalt klimatarbete istället!

• Låt inte bara BP betala all sanering och återställande av djurliv och havsmiljö.
Det kan de gott göra även om det kommer att ta ca tjugo år i bästa fall
– Tvinga dem och alla oljeproducenter också på totalreträtt genom massiv utfasning av all fossil utvinning överhuvudtaget Kol, olja, oljesand, och fossil gas ska Väck Väck Väck - Precis som Barsebäck!

• Desarmera staten Israel och alla andra terrorister. Vattenrättvisa, grannsämja och humanitet är vad som skapar äkta säkerhet.

• Ingen nygammal kärnkraftsutbyggnad i Sverige - mailbomba borgerliga riksdagsledamöter innan den 17 juni!

• Inga gruvor och ingen gas mer än biogas på Österlen!

1 kommentar:

  1. Så hur tänker egentligen de förtroendevalda i de blått som kommer att trycka på JA-knappen för att öppna för återstart av VÄRLDENS DUMMASTE IDÉ nu den 17 juli?

    Är du genuint intresserad av svaret på frågan? Säg bara till kan du får svaret.

    Men du kommer inte att tycka om det... hur sant det än är.

    Så vill du veta?

    SvaraRadera