Follow by Email

måndag 31 maj 2010

OERHÖRT

Det staten Israel denna morgon gjort sig skyldig till -på vad vi vet internationellt vatten - kommer att skrivas in som ett av de mest öppna, flagranta och farliga brott mot en internationell rättsordning som skett i modern tid. Detta kommer att ge efterklang mycket länge i modern historia.

Länge har omvärlden tillåtit Israel att förbryta sig mot omvärldens krav, regler och bedömningar utifrån ett tyst dåligt samvete för de förbrytelser judarna som folk utsattes för vid tiden före staten Israels tillkomst.

Men ett brott ursäktar inte fler andra.

Murens förödande tillkomst, apartheidsystemet inne i Israel, kärnvapeninnehavet som varken erkänns eller inspekteras, flyktingsituationen, aggressiviteten mot varje besökare, oförsonligheten mot grannar, med en ockupation som bara fortgår och fortgår och som inte sköts enligt ingångna konventioner och avtal. Ofattbara övergrepp mot hela byar som t ex Jenin, användningen av vit fosfor mot civila vid de senaste vinterattacken mot Gaza och hela den fruktansvärda och systematiska utsvältningen av folket på den lilla flämtande Gazaremsan - allt detta är fullständigt utan ursäkt för ett mycket rikt land som kallar sig demokratiskt.

FN och internationella domstolar har bekvämt stannat vid att konstatera de här övergreppen genom åren men underlåtit att ingripa.
Nu måste dock måtte anses rågat - Israel har visat sig ovärdig normala diplomatiska relationer, ovärdigt EUs civila handel och forskningsanslag och definitivt ovärdigt allt militärt materielutbyte.

Sverige bör markera med återtagande de båda representationernas diplomater, avbryta all handel och bojkotta detta fullständigt kriminella internationella beteende. Och i ord klart och utan tveksamheter eller ursäkter fördöma morden på humanitära, obeväpnade, öppet agerande biståndsaktörer utanför Israels eget territorium.

Något liknande har världen hittills inte sett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar