Follow by Email

onsdag 16 juni 2010

Rädda oss från Kärnkraften!

Tragisk svårt att komma in i media i denna helt historiska fråga.
Följande text av mig har t ex ratats av flera tidningar, liksom många andra vänners inom FMKKs tappra artikelförsök har ratats.
Och idag , dan före dan, är Ring P1 utkonkurrerat av partiledardebatt i radio...
_ _

SISTA CHANSEN!

- att stoppa kärnkraften har våra folkvalda på torsdag den 17 juni.
Som en av de sista omröstningarna på mandatperioden i Riksdagen, skall de efter trettio år av stiltje- sedan folkomröstningen 1980 – ta ställning till regeringens förslag att åter öppna för att få starta nya kärnkraftverk i vårt land.
Vi som redan är det kärnkrafts-tätaste landet i världen, räknat per capita!
Vi som äntligen har fått skjuts på vindenergi och som har mer biomassa än många länder att göra förnybara bränslen av.
Att ö h t lägga denna proposition är ett stort vallöftessvek, eftersom Alliansen sa att man skulle ligga lågt hela denna period. Med en sista-minuten-abrovink av Centern får borgerligheten med största säkerhet tyvärr majoritet för detta, trots att Lagrådet - som skall se till att det rent fungerar juridiskt, protesterat mot en alltför stor brådska.

Nu vill det till att vi medborgare visar vårt stora missnöje och vår stora oro:
Maila till dina riksdagsledamöter (fornamn.efternamn@riksdagen.se) och påtala följande:
- Kärnkraften är farligare än för trettio år sedan pga terroristrisken. De säkerhetsanordningar och det kontrollsamhälle som krävs idag, för att inte kraftverk skall hotas av tokskallar, är enormt! Brytningen är lika smutsig och farlig som då, reaktorer lika sårbara och människor lika felbara som då. Strålningen lika dödlig och ”säkerheten” lika illusorisk som då…
- Kärnkraften är dyrare än de förnybara energibärarna: 90 öre KWh enligt Stanforduniversitetets färskaste siffror, mot vindkraften 60öre KWh. Olönsamheten i investeringskostnaderna skall vi bara inte tala om. Finnarna, som en av de få i världen som nybyggt under de senare åren, får betala av minst 33 miljarder på 60 år för ett kraftverk som de endast får begränsad energimängd av. - Hur smart är det?
- Kärnkraften är inte alls klimatneutral! Den kanske värsta av lögnerna från den lobby som investerat i mänsklighetens och planeten mest dödsbringande strålningsenergi. Med en livcykelanalys; transporter, brytning och avfallshantering etc, är den tvärtom riktigt dålig ur klimatsynpunkt. Uranet är också en synnerligen ändlig råvara, dvs inte ett dyft hållbar för någon långsiktig produktion.
- Kärnkraftens avfallshantering är lika litet löst nu som för 30 år sedan. Under en miljon år framåt skall våra efterkommande leva med en enda generations helt livsfientliga teknikval, och försöka att inte bli bestrålade av de rester, som måste hållas hermetiskt åtskilda från allt biologiskt liv under oöverskådlig tid.
- Kärnkraften är tvilling med kärnvapen. Ett alldeles för sällan påpekat argument. Alla länder som har illegitima kärnvapen har också pågående kärnkraftsprogram. Plutonium är den viktigaste biprodukten från sk civil kärnkraft och ett starkt skäl att hålla reaktorer i drift här och var.

Efter många och breda diskussioner i sann folkbildningsanda för trettio år sedan bestämde sig ju svenskarna för att avveckla kärnkraften. Samma fundamentala argument är giltiga ännu. Låt inte glömska, svek och nya illusioner leda världen mot en säker strålande död:
- ”Mailbomba” genast alla borgerliga ledamöter och rösta själv rödgrönt i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar