Follow by Email

torsdag 25 februari 2010

Politiker eller förtroendevald?

Landets partiers listor till olika beslutande församlingar håller som bäst på att fastställas. Så och hos oss i MP. Valet 19 september börjar kännas redan nu.

Man brukar säga att nomineringstider och bouppteckningar inte precis tar fram det bästa i människan. Och tror man att andra är hot mot en själv och att pengar och prylar nog inte kommer att räcka till en själv - jag då lägger man in sin makt- och konkurrensväxel och tappar helheten. Oftast till förfång för alla.
Jag har genom åren sett sorgliga exempel på hur gamla vänner blir fiender, hur ingångna överenskommelser bryts, hur listettan vägrar släppa in de andra kandidaterna osv inför ett kommande val...
Jag är nästan lika orolig för detta fenomen, som jag är sugen på att få komma ut med
t ex mer human flyktingpolitik, slowcity för Österlen, GMOfria zoner och lokal mat, lokal ekonomi, intensifierat klimatarbete och barntidsförslaget.

Jag står nämligen tvåa på SkåneNordosts lista till Rikets parlamentariska och lagstiftande församling.

Det känns utmanande att till sist landat i detta beslut och denna position, efter fyra år av relativ inåtvändhet. Ingen TV och inga egna utspel, dvs dubbel mediaskugga.
Men ljuvligt för kropp och själ där mycket inre, andlig orienteringsarbete istället har rymts.

Vad vill jag då uppnå?

Mina direkta politiska mål och ambitioner i sakfrågor skall jag återkomma till på ett
preciserat sätt i sinom tid. Nu i uppstarten gäller det att bestämma sig för
ROLLEN och FÖRHÅLLNINGSSÄTTET. Då är just detta med synen på makt avgörande.

- Makt ÖVER andra och makt för maktens skull?

Eller
egenmakt och kraft tillsammans med andra för att förändra?


Med andra ord: maktspelandet som präglar ordet "politiker"? eller
förtroende för sig själv i samspel med andra, som präglar ordet "förtroendevald"?
Min högtidliga deklaration, så här ett halvt år innan valdagen, är att jag vill uppfylla rollen som förtroendevald.

-Utifrån förtroendet från medlemmarna, som satt mig på valbar plats,
-utifrån förtroendet till högre makters goda avsikter,
-utifrån ett hyfsat självförtroende(Jo, jag tror att jag kan göra skillnad i politiken!)
- men framför allt utifrån det förtroende som väljarna eventuellt kommer att ger mig!!

Jag lutar mig nu tryggt mot MPs riktlinjer* och hoppas mina medkandidater kommer att göra likaledes.
________________

*RIKTLINJER INFÖR PERSONVALET
Personvalskampanjer ska främst syfta till att lyfta fram partiets politik, inte fokusera på meningsskiljaktigheter mellan kandidaten och partiet.
Personvalskampanjer ska inte innehålla angrepp eller dylikt på andra kandidater på Miljöpartiets listor.


ETISKA REGLER FÖR POLITIKER
En politiker ska arbeta för samhällets bästa och inte sträva efter förmåner för sig själv, sina anhöriga eller sitt parti, samt undvika jävsituationer.
En politiker ska ha hög moral, hålla sig till sanningen och inte förvränga fakta.
En politiker ska vara ett föredöme och så långt som möjligt leva i enlighet med de idéer som hon eller han förespråkar.
Innan en person nomineras till ett val ska hon eller han deklarera eventuella avvikelser från sitt partis program och vallöften.
En politiker ska vara beredd att på begäran lämna uppgifter om sin privata ekonomi, inklusive eventuella aktieinnehav.
I debatter ska politiker argumentera i sak och undvika personangrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar