Follow by Email

onsdag 22 januari 2014

Totalförbud - eller restriktivitet

- det är frågan.  Så här var den föreslagna formuleringen i MP:s preliminära valmanifest, som jag just röstat om:
"2. att försiktighetsprincipen ska gälla vid genetiskt modifierade utsäden och avelsdjur (GMO) och att tillstånd bara ska ges när användningen är strängt kontrollerad. Alla konsumenter ska ha rätt att få information om det finns GMO i maten."

Så klart ska försitighetsprincipen gälla- men vi har set hur verkningslös den är i praktiken både i Sverige och framför allt utomlands. 
Och så klart ska alla konsumenter få mycket mer heltäckande och pålitlig info än nu. 

  Men ska vi verkligen ge tillstånd om än vara för strängt kontrollerad användning?  För 14 år sedan när jag började engagera mig för detta  kändes det rätt att kräva "moratorium"  för GMO- grödor i brist på riskforskning.  Men sedan dess har mycket skett och riskerna bedömer jag inte blivit mindre. Men vinstintresset större.  JAG skulle personligen vilja se ett förbud  för genmodiferingar som kan gå i arv, som innebär  teminator-gener och som är antibiotika-baserade.  Jag vill ha Europa tyllen GMO fri zon- det är hederlig grön poltik!  
FAst då kommer det klassiska dilemmat - om att göra det BÄSTA vill det GODAS fiende.  Den föreslagna formuleringen är mer pragmatisk och kan ses som ett steg på den vägen.

Slutsats: Jag "avstod/Vet ej"- röstade på denna punkt, medan jag "biföll" allt det andra.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar