Follow by Email

fredag 19 oktober 2012

Ideologisk batalj?!

Nu snart gäller det att lägga korten på bordet. För främst sossar men även för oss Gröna:
-EXAKT var står vi i frågan om vinster i välfärden?

Jag menar att det är litet olika villkor för vård och för skola.  I skolan kan det finnas större behov av spelrum för olika pedagogiska inriktningar, något som också var startpunkten för Miljöpartiet i tidernas begynnelse att över huvud taget verka för ett friskolesystem i landet.
 På vårdsidan är det eventuella  idéinnehållet mer inriktat på styr och ägande, om det nu alls existerar. (Skulle väl vara antroposofisk vård även där i så fall.)

Men - det allra största problemen rent strukturellt börjar som jag ser det före respektive efter perioder av privat drift.
Jag menar att det inte ska gå att lättvindigt och till underpris sälja av, sälja ut, sälja bort gemensamt ägd egendom  i stil med skolor, sjukhus och kliniker. Ska något ö h t säljas bör det i avtalet ingå långtgående klausuler om vem som tar hand om driften om köparen tröttnar.

För det är ju då som  lycksökeriet eventuellt visar sig.  Om en entreprenör först  köper och sedan ger upp eller kursar - så står offentligheten, dvs vi alla där med ansvar för barn, sjuka eller t o m perifera tågsträckor  och apotek som inte går att krama pengar ur....

Så gärna privat drift - men först en rejäl upphandling, ett avancerat  avtal. Om man alls SKA sälja  något, vill säga.

Konsten att skriva bra avtal har släpat från det offentligas sida i sisådär 15 år. Till exempel klausuler om vad som händer när kvalitet och omfattning inte är tillfyllest måste finnas i avtalen.Under tiden har  aningslösa kommuner hunnit tabbat sig och ångra sig rejält och rent entreprenörsfientliga fått allt tänkbart vatten på sina kvarnar för att det inte går att låta andra än offentliganställda sköta saker och ting.

Så ett tak för vinstuttag är ett minimum, liksom ett krav på återinvestering, samt fullödig tillsyn. Den ska ske dels i enlighet med det långtgående avtal man alltså bör ha skrivit och dels enlighet med lagar för kvalitet och normer i människobaserad "produktion", dvs vård, skola omsorg.

Sedan finns det ju företagsformer som är bättre lämpade än aktiebolag, som ju som bekant har vinstkravet på sig.  Ekonomiska föreningar och  SVB*- bolag ger alla möjligheter till att ha verksamheten i centrum och inte ekonomisk vinst. Där hanterar man ÖVERSKOTT, inte vint för utdelning. Och överskott i driften har väl ingen emot att återinvestera!

Men vård av gamla, sköra, sjuka, handikapade är våldsamt känslig verksamhet.... Tillsyn och kvalitet måste bli bättre oavsett huvudmannaskap. Rekrytering, yrkesstatus, fortbildning och lön är all faktorer som påverkar vårdkvalitén troligen mer än driftsform.

Och skola nästan lika så. Givet att det ska finnas reell mångfald inom pedagogik plus en kommunal medelstilldelning, styrning och tillsyn av alla skolformen värd namnet.  
Jag är just nu i valet och kvalet om inte åternationalisering av skolsystemet behövs.  Inte klar med vad jag tycker än, men kommuerna är klart överlag för svaga att styra och lika många friskolor verkar göra ett bra jobb som de som är för tunna eller för lycksökande.

*Särkild vinst-begränsning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar