Follow by Email

söndag 26 augusti 2012

Prioriterat

- Vad ska man egentligen lägga sin energi och sin tid på?

 Den korta uppblossande lilla ficka i tiden vi förfogar över mellan vaggan och graven behöver ju ha en mening och en inriktning. När barnen vuxit upp, när tvätten är struken och middagsresterna undanröjda från bordet och när morgondagens jobbpass inte akut pockar på ens uppmärksamhet - hur använder jag bäst den tidsficka som är min genuint egna?

En snutt i den här söndagsmorgonens nyhetsurval i P1 upplyste helt lakoniskt om att istäcket runt Nordpolen inte någonsin varit tunnare.  -Vad innebär det för oss som bebor den här planeten?

När glaciärerna smält ner och runnit ut i världshaven har de stora  livsuppehållande balanserna rubbats i grunden. Då stiger vattennivåerna och temperaturen. Då frigörs bundet metan från djupa marklager.
Då försvinner albedo-effekten och solljuset reflekteras inte mer bort från de vita snövidderna tillbaka upp i atmosfären.
Konsekvenserna för de komplexa och oändligt subtila jämvikterna mellan lufttryck, temperatur, fuktighet, avdunstning, årstidsväxlingar och fördelning av vatten i atmosfären och utmed jordens alla berg och dalar för allt kortsiktigt väder och långsiktigt klimat - blir oöverskådliga.
Men blir troligast mycket dramatiska och mycket Oförutsägbara! Nyckfulla.Oberäkneliga. Extremväder-fyllda.

Det sammantagna, välavvägda och under miljoner år hyggligt stabila klimatet på den blå planeten (galaxens biologiska undantag från den stora steriliteten) svajjar nu betänkligt.
Vi är alla i stor stor fara.

-Så vad sker i det läget?
Nyhetssnutten passerar okommenterad och är helt bortplockad i nästa sändning.
IPCC fortsätter producera sina mycket välgrundade rapporter - och vissa krafter fortsätter konstant att misskreditera dem.
Sveriges regering satsar från och med år2013  hela 600 miljoner per år under kommande år på att bygga fler JAS-plan! ( - kan något bli mer fel?)
I övrigt kloka vänner yrar om att hela klimatförsämringslarmet är en fejk för att hålla vanligt folk på mattan.
Ytterst få länder har klimatkommissioner eller klimatministrar.

Jag själv återansluter till Miljöpartiet de Gröna.

Samtidig och i lika hög grad pockar väldssvälten och människans förtryck av människa på ens uppmärksamhet!
En miljard medmänniskor har inte mat nog - medan vi andra slänger bort duglig föda i oanade volymer!
Att sänka barnadödligheten är ett av millenniemålens segaste att uppnå. I Afghanistan blir alltför sakta fler barn äldre än fem år.
Kriget i där (som utkämpas mot VEM??) kostar ungefär 100 miljarder dollar årligen, och det skakiga bistånd som godtyckligt ges i olika former ska orka balansera upp alla de motkrafter mot utveckling som skapar en evig uppförsbacke; Knarkhandel, regionala spänningar, geopolitiska kraftmätningar och oljeintressen, sedvanliga småkorrupta eller bara egoistiska  biståndsätare, warlords som inte alls vill ha någon stark centralregering. Alla försenar, obstruerar, förhindrar det som många av oss hoppas skulle ge verkliga bidrag till ekonomisk och social utveckling och ett slut på våldsamheterna i detta historiska sagoland längs sidenvägen.

Därför lägger jag min beskärda fritid på Svenska Afghanistankommittén.

-Vad gör du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar