Follow by Email

söndag 16 maj 2010

Alkohol på gården

- har man väl förfasats över i alla tider.
Sprit är misär och flykt, och flykt från misär. Ett nyktert folk byggde detta land!
Med EU inträdet -95 har den nyktra grundhållningen i det svenska samhället gradvis urholkats. Reklamrestriktionerna övergivits, normer för ålder och kön uppluckrats, tillgängligheten väsentligt utökats, införselkvoterna blivit groteska. Kranarna för bedövning, fördumning, flykt och inbillad status har vridits upp till max flöde.

Om detta har jag som rikspolitiker ordat massor och massor om, och med all rätt.

Men se landsbygdsutveckling är ju också en hjärtefråga! Allt det njutbara goda som den levande produktionen på landet skapar vill vi ju stödja, sprida och värna. Allt fler odlar och framställer lokalt kvalitetsvin i vårt land ute på sina fält. Och folk gillar att både få provsmaka och köpa. Lokalt. Närodlat. Ekologiskt. Njutbart.

-Så hur får man folknykterhet och den sista skärvan av en restriktiv alkoholpolitik - Systembolagsmonopolet- att vara kvar
SAMTIDIGT som en växande och lovande gren på landsbygdens produktion skulle stympas om de inte fick sälja, bara visa?

Genidraget kläcktes förvisso av andra än mig och redan i höstas: - man gör gårdarna till Systemfilialer!
Systemets VD är inte alls negativ och inte heller den allsmäktiga Kommissionen. Motionärerna till MPs kongress, som ville hjälpa fram gårdsförsäljningen, hade emellertid missat den finessen.
Så då passade vi i Tomelilla på, vi som vet vad det betyder, att peta in det tillägget igår.
Si! då nappade miljöpartisterna och antog detta med gårdsförsäljning av egenodlat kvalitetsvin inom Systembolagets regi, som vår linje.
Trots det negativa preliminära svaret från partistyrelsen fick över dem på denna läckra gyllene väg ur dilemmat.
Media nappade också en masse. Det är ännu bara Ystads Allehanda som sover...

Annars har denna kongress förflutit nästan väl friktionsfritt. Så angenäm, löftesrik och harmonisk, som bara en journalist kan begråta; inga skandaler, inga hårresande beslut. Mer folk än nånsin, mer medlemmar än nå'nsin, bättre rör än nånsin och strålande intern organisation. Jag njuter och glider runt.

Idag skall jag njuta ännu en seger: min enda egna kongressmotion om en sammanhållen, systeminriktad och verkligt grundläggande jordbrukspolitik , fick först tummen upp av PS plus pengar att utreda för. Sedan tyckte MASSOR med folk på påverkanstorget att den var värd fullt stöd och skrev under. Ingen var emot och inga ändringar eller tillägg. Så den kommer att gå igenom med fullast tänkbara uppbacking. YES!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar