Follow by Email

torsdag 15 januari 2009

Gaza behöver 1325!!

Som jag ser det finns bara en radikalt annorlunda insats som skulle ge eldupphör, vapenstillestånd, besinning, fredsförhandlingar och kanske fred i Mellanöstern
- att kvinnor fick ta över processen på alla plan. Förhandla - planlägga - medla.

Verktyget finns som så ofta på plats men används inte: - FNs Säkerhetsråds resolution nr 1325 från år 2000.

Operation 1325s hemsida står följande:

Att utesluta kvinnor är resursslöseri

"Erfarenheter från olika konflikter visar att kvinnor som ges tillträde till fredsförhandlingar och konfliktlösande arbete tillför perspektiv som makthavarna ofta saknar. Det är därför resursslöseri att utesluta kvinnor eftersom det innebär en förlust av perspektiv och idéer som kan föra fredsarbetet framåt.


Hållbar fred är inte möjlig utan kvinnor


Ett starkt argument för kvinnors fulla deltagande i arbete för fred och säkerhet är att en hållbar fred inte är möjlig utan kvinnor. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har formulerat detta argument på ett elegant vis:
Endast om kvinnor spelar en full och likvärdig roll kan vi bygga grundvalarna för en hållbar fred – för utveckling, gott ledarskap i samhället, mänskliga rättigheter och rättvisa”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar