Follow by Email

fredag 2 januari 2009

Föresatser

...passar ju faktiskt himla bra, så här i början av ett nytt år.
Således har jag denna morgon joggat Ekoparken runt och njöt storligen Det tar ju bara en liten halvtimme (plus dusch) och ger så'n underbar skjuts till blodomlopp, livsglädje och syresättning. Alltså - minst två ggr per vecka fr o m nu och cykla, stava, promenera, yoga däremellan som alltid.

Kaffe - får magen att svälla ännu mer, fast det smakar så bra och skapar sånt mys. Max en kopp per morgon. Basta!

Mackor med smör ger inget mervärde ju - så nåt' kilo tappar man väl på att kapa det, under loppet av några månader framöver. Alltså: Bort smör.

Meditera ger mest. Varje morgon nån gång mellan 05.30 och 06.00 - OK!?

I övrigt lurar jag starkt på ett "buy nothing year" igen . Det har jag haft ett par gånger i allfall i ett par längre tiddssjok. Och överlevt utan problem. Jag har allt plock, alla husgeråd, alla kläder och allt rassel jag behöver ju! Less i really mooooore. Njuter ändå mest av rena ytor i vårt torp.

Skulle inte dess enkla föresatser hjälpa kan man förena sig med SNF i följande:
[ http://www.naturskyddsforeningen.se/ ]www.naturskyddsforeningen.se

 Se vad av detta som har bäring på din egen livsföring, produktval, transportmönster och konsumtion:

1. Hejda den globala temperaturökningen så att den håller sig under två grader.
(= cykla, tåga, elda ved, samåka)
2. Minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till år 2020 och med 90 % till år 2050.
3. Sverige går i täten istället för att vänta på att andra ska göra något.
4. Stoppa bottentrålningen.
5. Skapa fler och större marina naturreservat.
6. Anpassa fiskekvoterna till bestånden och skärpa kontrollen.
7. Stoppa det illegala fisket. (Ingen fisk från Västerhavet och inga jätteräkor!)
8. Förbjuda fosfater i tvätt- och diskmedel inom EU. (= Flytande tvättmedel, snål dosering)
9. Öka andelen skyddad skog till tio procent. (Ge bort trädplantor i presenter!)
10. Skydda all urskog och gammelskog. (= Köp andelar )
11. Fler tätortsnära skogar blir naturreservat.
12. Införa alternativ till kalhyggen.
13. Bevara och utveckla odlingslandskap med rika natur- och kulturvärden.
14. Det produceras livsmedel av hög kvalitet och fria från föroreningar.
15. Användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.
16. Andelen ekologiskt jordbruk ökar.
17. Förnybara energikällor används i större utsträckning.
18. Skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden.
19. Fasa ut farliga kemikalier från produktions- och konsumtionsleden.
20. Stärka konsumenternas medvetenhet om miljö- och hälsorisker.
21. Stoppa industriell odling av jätteräkor.
22. Utveckla ett internationellt hållbart kustnära fiske.
23. Bevara tropisk regnskog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar