Follow by Email

tisdag 27 januari 2009

Biogas e' bäst!


Efter en givande och kunskapsmättad rundresa med Klimatberedningen i måndags känns det roligt att få skriva om något mer konstruktivt än helveteseländet på Gaza...

I valet mellan olika framtida drivmedel som ersättning för olja, har jag i många år sagt att vi skall utveckla många saker, så vi inte fastnar i ett nytt ensidigt beroende. Dessutom har många av alternativen barnsjukdomar som måste slipas bort.
Etanol är t ex fortfarande inte alls fel, fast den satts under stark attack av bensinkramarna med en del ohederliga argument. Svensk skogsetanol och lutar är fortfarande en nationell angelägenhet av högsta grad och världssvälten mildras blott om man återgår till lokala produktion och upphör med cash crops som bomull och tobak på export. Då kan folk världen över odla egen mat OCH energigrödor för eget bruk istället. Idag är volymen
energigrödor globalt sett helt diminutiv i relation till nejlikor, tobak, bomull och annat som den koloniala tiden skapade i fattiga länder.

Själv har jag ju njutit av en elhybrid i tio år med stor driftsäkerhet och låg förbrukning, även om det inte är fossilfritt.

Men Biogasen har allt mer kommit att framstå som inte bara ett alternativ bland många, utan som Aternativet!
Tänk att man kan återvinna så många avfallssubstrat: matrester, gödsel av alla slag, slam, växtavfall, ja allt organiskt, inklusive ved och skogsavfall och röta med hög verkningsgrad.
Nackdelar som bränsle är möjligen att den fortfarande är svår att hitta på mackarna, men det kommer att rätat upp sig på ett par års sikt. Sedan sväljer den metan som annars skulle gått ut i atmosfären och spätt på klimatgasbelastningen.
Slutligen blir det en bättre gödning på åkermarken än ren nitratalstrande dynga eller konstgödning.
I beredningen fick vi i måndags se en lantbruksanläggning i större skala, avfallstationens i Helsingborg rötningsanläggning, reningsverket Malmö och hur företag som t ex Skånemejerier satsar på biogasfordon.
Att regionens bussar helt skall vara biogasdrivna 2018 visste ni väl redan alla?

Så här sammanfattade TT vår dag:

"Regionen vill satsa på biogas

Region Skånes klimatberedning vill göra en storsatsning på biogas, som i ett pressmeddelande beskrivs som "den klimatbästa energikällan som finns i dag".

Beredningen konstaterar att Skåne har god förutsättningar för en ökad biogasanvändning: Stor tillgång på råvaror, framstående forskning och flera produktionsanläggningar.

Region Skånes klimatberedning består av tio politiker som ska ta fram förslag för hur Skåne ska minska utsläppen av växthusgaser och förbereda regionen för klimatförändringar. I samband med det arbetet besöker klimatberedningen i dag
biogasanläggningen NSR i Helsingborg. Beredningens slutrapport ska läggas fram i juni."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar