Follow by Email

tisdag 2 december 2008

Nu eller aldrig i Poznan

Det är mycket, mycket uppmuntrande att se vilken stuns det är nu på så många håll i KLIMAT-frågan!

"Klimataktion" lockar allt fler vanliga människor till engagemang. På lördag är det CLIMATE WALK över hela landet.

I den gångna helgen samlades massor med religiöst och andligt folk (plus jag och några ekofeminister) i Uppsala, för en riktigt fin, två dagar lång manifestation. Den rika världen måste genomföra kraftiga och snabba minskningar av koldioxidutsläppen, krävde ett trettiotal religiösa ledare från hela världen på detta stora Interfaith Climate Summit.

"I i-länderna måste utsläppen reduceras med minst 40 procent till år 2020 och med 90 procent till 2050, jämfört med 1990 års nivåer", heter det bl a i manifestet, som Ärkebiskopen lämnar över till den svenska regeringen och presenterar på klimatmötet i Poznan.

Vidare är tidningarna numera fulla av relevanta artiklar och inlägg, inget gnäll längre från redaktionerna om att "det varit för mycket om klimat på sistone".
-Folk fattar att det är allvar!!

Till och med svenska regeringen har internationellt sett lagt sig till med ovanligt progressiva tongångar, i alla fall om man jämför med hur de flesta partier här lät för bara två år sedan.... Carlgren spottar upp sig från dag till dag:
BIOGASEN som den tredubbla klimatvinnaren vinner insteg - Skåne vill bli pilotlän och regeringen underlättar genom att förlänga stödet till tankställen för andra förnybara drivmedel än etanol. Totalt finns 79 miljoner kronor anslaget för att bensinstationer till och med 2010 ska kunna ställa om till att erbjuda främst biogas.

I vår egen Skånska Klimatberedning börjar det se lovande ut med förankring, dialoger och med rapportskrivandet - vi har stort gehör i landskapet och går i mål nästa år!

Till och med gamla rostiga EU släpper skarpa pressmeddelanden och kräver krafttag:
•Överenskommelse om ett tydligt arbetsprogram som fungerar som vägledning för förhandlingarna under 2009, inbegripet ett eventuellt extraordinärt ministermöte i mitten av året.
•Framsteg mot antagande av en bred ”gemensam vision” för gemensamma åtgärder, inbegripet mål för 2020 och 2050.
•En omfattande översyn av hur Kyotoprotokollet kan förbättras och stärkas. Ett beslut om att förenkla hanteringen av protokollets mekanism för ren utveckling (CDM), som är ett viktigt medel för finansiering av ny teknik i utvecklingsländerna.
•Ett fast beslut om hur man ska få Kyotoprotokollets anpassningsfond för utvecklingsländer att fungera så snabbt som möjligt.

I det här unika klimatklimatet i vårt land startar idag COP14 i Polen, dvs FNs för-förhandlingar om ett nytt globalt klimatavtal.

Jag hoppas så innerligt att insikterna kan smitta av sig på Polen självt som pålitlig klimatbroms, på Berlusconis allt mer bruna och klimatblinda Italien, samt på Indien och Kina. De två sista synnerligen kritiska, synnerligen tongivande och synnerligen CO2-tungviktiga signatörsländer.

Allt detta skall förhoppningsvis göra KÖPENHAMNS-överenskommelsen COP 15 om ett år, till ett verkligt verkningsfullt instrument.

Vi andra kan bara instämma i att kräva - KRAFTTAG I POZNAN! i våra respektive nätverk och forum!

1 kommentar: