Follow by Email

tisdag 21 augusti 2007

Vi vi verkligen skapa en Europerisk STAT???

(klippt ur folkomrostning.nu:)

2007-07-06
Låt folket bestämma om EU:s nya ”reformfördrag”

Under midsommarhelgen kom EU:s regeringschefer överens om ramarna för något som kallas ett ”reformfördrag”. Med några mindre förändringar är innehållet detsamma som i EU-konstitutionen. Enligt tidsplanen skall EU:s regeringschefer skriva under det nya fördraget på ett toppmöte 18-19 oktober i höst.
Förhandlingarna under det tyska ordförandeskapet har skett i slutna rum helt utan folklig insyn, vilket fullt ut har accepterats av den svenska regeringen. Nej:en till konstitutionen i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har helt negligerats. Trots att man tagit bort stycken om flagga och EU-hymn så finns kärnan kvar; byggandet av en federal EU-stat och skapandet av en ny supermakt.

EU får en president och en utrikesminister.
Den nationella vetorätten försvinner på ytterligare ett
50-tal områden,främst rättsliga och polisiära frågor.
EU militariseras och får en gemensam försvarspolitik
som kan leda till ett gemensamt försvar.
De stora medlemsstaterna, såsom Tyskland, får
mer makt på bekostnad av de små, såsom Sverige .
EU-lag går före svensk lag och grundlagen.

Vårt krav kvarstår: INGEN EU-GRUNDLAG OMDÖPT TILL ETT ”REFORMFÖRDRAG” UTAN EN FOLKOMRÖSTNING I SVERIGE!

skriv på uppropet på: www.folkomrostning.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar