Follow by Email

fredag 6 juli 2007

ALMEDALEN here we come

Den Gröna Idéverkstaden COGITO
inviterar till följande seminarier i Visby 2007:

Måndag 9 juli kl 10.00 på Högskolan, sal B27:

Nyttan med EKOFEMINISM
Ett samtal om vad ekofeminism är och varför det ännu inte landat i alla gröna tänkares begreppsvärld. Utgångspunkt är Cogitos senaste rapport ”Introduktion till ekofeminism”, skriven av Lotta Hedström.

Medverkande: Lotta Hedström, rapportförfattare
Anita Goldman, författare, debattör
Henrik Grape, miljöansvarig Sv. kyrkan
Karin B Jonsson, Feministiskt Initiativ
Moderator: Annika Hjelm

********

Tisdag 10 juli kl 13.30 på Trädgården, Mellangatan 6:

Hur kan vi förebygga KONFLIKTER relaterade till KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?
För de med sig nya potentiellt våldsamma konflikter, och vad kan vi i så fall göra för att möta eller förebygga dem?
Detta är ett nytt forskningsfält, och Cogito håller på att sammanställa en rapport i ämnet.
Medverkande: Björn-Ola Linnér, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet,
Ola Mattson, generalsekr Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Annika Nordegren-Christensen, tidigare sakkunnig vid Försvarsdepartementet (mp),
Helena Tagesson, Cogito.

********

Förfriskningar, Bokbord, Försäljning och Information om den Gröna Idéverkstadens verksamhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar