Follow by Email

tisdag 29 maj 2007

Är Reinfeldt FÖR LYSSNANDE?!?!

Nu får även vår manlige statsminster en känga på DN för att han "syns för lite i media och far runt och lyssnar ute i landet för mycket"!
Precis vad man gnällde på Mona och Segolén om.
Men genusanalys skall ju inte bedrivas på personnivån i första hand, utan på systemnivå. T ex - hur bedrivs ett framgångsrikt ledarskap.
Vad DN m fl inte tycks fatta är att en lyssnande ledarstil som skapar relationer, mer än verkställer själv, är det som kommer. Även om Reinfeldt har en bakåtsträvande politik i sak, där miljö och fördelning förblir vita fält, är han som person och ledare den behgaligaste landet upplevt.
Det var DET betet som väljarkåren svalde med hull och hår i september i fjol...

1 kommentar: