Follow by Email

måndag 6 april 2009

Men MARIT, då!

Visst är det sorgligt när gamla ikoner faller. Marit Paulsen var en gång en kämpe och en idealist. En sanningsägare och i alla bemärkelser en kärring mot strömmen. Alla minns vi "Den stressade potatisen" Den handlade bl a om konstgödsel och kemikaliejordbruk, om jag inte minns fel?

Hon lät sig köpas över till Folkpartiet och hoppades kunna vara 'socialliberal' i ett nyliberal fäste.
Hon kom till EU-parlamentet och bodde i sin husvagn men uträttade mindre och blev allt mer sjuk o sliten.
Men värvades på nytt pga sitt namn som radikal...

Och nu har hon sjunkit till lånat sig till att skjuta ekologisk odling i sank.

I förrgår mötte jag en ekobonde som hade haft påhälsning av forskare, som tog prov på mikrolivet i hans 15 år gamla ekologiskt odlade marker:
"-Viket underbart myllrande mikroliv du har här!" fick han veta.

Litet sämre stod det till på hans blott sedan två år omställda åkrar, men i hans gamla konventionella NPK*-behandlade jordar var det dött. Lättlösliga salter och fossilt fosfor t o m utarmar jorden!!! Detta är den STÖRSTA poängen med att odla jorden ekologiskt. Därefter får vi också tacksamt ta emot de gåvor som blir en konsekvens av vården av själva jorden.
De ekologiska ätbara produkterna smakar dessutom mer, har längre hållbarhet och innehåller verkligen NÄRING, men det är trots allt, ändå underordnat.


Så här skriver alerta 100åringen SNF i polemik mot Marit:

"I svenska medier har det den senaste tiden förekommit påståenden, bland annat från Marit Paulsen, att ekologisk produktion inte kan försörja en växande världsbefolkning. Inget kunde vara mer fel!

Huvudargumentet mot ekologisk odling är att det ger lägre skördar per areal och därför inte kan försörja den växande världsbefolkningen. Men det bygger på en felaktig bild. Den mat vi producerar idag skulle kunna räcka till dubbelt så många. Det är inte bristen på mat som gör att det finns svältande människor i världen, utan politiska hinder och bristen på köpkraft.

Vetenskapliga studier visar att om världen går över till ekologisk odling minskar skördarna i genomsnitt med ca 10 procent, men miljövinsterna skulle vara stora. Naturskyddsföreningen har även visat att skördarna på vissa håll i världen till och med skulle bli bättre!
Dagens konventionella jordbruk är inte ett hållbart alternativ

Jordbruket förbrukar enorma mängder av energi i form av olja, el och fossilgas. Detta medför negativa effekter på klimat och ekosystem, vilket gör dagens jordbruk omöjligt i längden. Dessutom bygger dagens jordbruk på konstgödning som tillverkas av en ändlig resurs – fosfor.

All mat och det vatten som behövs till jordbruket produceras av ekosystem. De fungerar bara med en mångfald av arter, det som kallas den biologiska mångfalden. I dag försvinner arter i en allt högre takt.

I framtiden måste de biologiska systemen användas mer effektivt – utan tillskott av ändliga resurser och utan gifter som decimerar den biologiska mångfalden. "
_______________________
(*NPK - Natrium, Kalium, Phosphor, dvs konstgödsel, eufemistiskt även kallat "handelsgödsel".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar